Agravarea situației HIV din România poate fi oprită de autoritățile locale

Infecția HIV constituie o problemă de sănătate publică în România de peste douăzeci de ani, iar pandemia COVID-19 a accentuat situația deja precară a persoanelor vulnerabile față de infecția HIV. Legislația prevede responsabilitatea autorităților locale în domeniul sănătății publice. Astfel, este nevoie ca acestea să aloce finanțări dedicate serviciilor de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile, analizei contextului local și identificării nevoilor reale ale acestor grupuri.

Serviciile de prevenire a infecției HIV includ:

  • programe de testare HIV;
  • programe specifice adresate grupurilor vulnerabile, precum oferirea gratuită de prezervative sau programe de harm-reduction (oferirea de echipamente sterile de injectare, testare pentru hepatite, referire către servicii specializate);
  • servicii de consiliere și informare.

Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (Fondul Global) reprezintă un organism financiar internațional care se bazează pe un parteneriat strategic între instituții guvernamentale, societate civilă, sectorul privat și comunitățile afectate de cele trei epidemii.

Majoritatea activităților finanțate de către Fondul Global în România sunt programe inovatoare pentru HIV și tuberculoză, dedicate populațiilor vulnerabile și greu accesibile, dezvoltate în parteneriat de către Ministerul Sănătății și organizații neguvernamentale.

În martie 2021 Fondul Global a eliminat România de pe lista statelor eligibile pentru finanțări în domeniul prevenirii HIV/SIDA. În ultimii zece ani, aceasta a fost sursa de finanțare aproape exclusivă pentru proiectele care au vizat prevenirea infecției cu HIV/SIDA. În aceste condiții, responsabilitatea finanțării acestor programe revine autorităților locale din România.  

În perioada 2016 – 2019 numărul de noi cazuri HIV la nivel național a înregistrat un trend ascendent. În anul 2020 însă, acesta a înregistrat o scădere bruscă, sugerând o prăbușire a ratei de testare HIV în contextul pandemiei COVID-19. Persoanele infectate HIV care nu cunosc acest lucru pot transmite cu ușurință infecția mai departe, cu precădere altor persoane care fac parte din grupuri vulnerabile HIV (consumatori de droguri injectabile, bărbați care fac sex cu alți bărbați, persoane implicate în sexul comercial). În acest context, este evidențiată nevoia specifică de servicii de prevenire a infecției HIV în rândul grupurilor vulnerabile.

Fundația Romanian Angel Appeal și Observatorul Român de Sănătate au demarat o campanie de advocacy adresată autorităților publice locale. Scopul acesteia este creșterea gradului de informare/conștientizare în rândul autorităților cu privire la importanța serviciilor de prevenire HIV/SIDA adresate grupurilor vulnerabile și alocarea de fonduri care să ofere sustenabilitate acestor servicii.