Comunicate de presă

Romanian Angel Appeal și Observatorul Român de Sănătate trag un semnal de alarmă asupra urgenței alocării fondurilor locale necesare pentru prevenirea răspândirii infecției cu HIV în România

 

București, 15.07.2021 – Infecția cu virusul imunodeficienței umane (HIV) este o problemă majoră de sănătate publică în România. Criza sanitară generată de pandemia COVID-19 a agravat situația, rata de testare HIV/SIDA înregistrând în 2020 o scădere importantă, în contextul în care numărul de cazuri noi de infecție cu HIV în România era deja în creștere în ultimii ani (Figura 1).

Figura 1 – Numărul de cazuri noi de infecție HIV
la nivel național, în perioada 2016 – 2020, extras din studiu

Pandemia COVID-19 a avut însă un impact negativ semnificativ asupra accesului grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate și suport. Așadar, numărul de cazuri noi diagnosticate cu infecția HIV raportate la nivel național în anul 2020, a înregistrat o scădere bruscă față de anii precedenți (432 cazuri noi de infecție HIV în România, din care 76% bărbați și 24% femei), semnalând o prăbușire a ratei de testare HIV în contextul pandemiei COVID-19.

Bazat pe ultima raportare a Compartimentului Pentru Monitorizarea și Evaluarea Infecției HIV/SIDA în România[1], 16.848 de persoane sunt purtătoare ale infecției HIV în țara noastră. Mai mult, 63% dintre cazurile noi de infecție din țara noastră sunt diagnosticate cu întârziere[2] din cauza ratei scăzute de testare.

În lipsa unor măsuri urgente de prevenire, care să vizeze grupurile vulnerabile la infecția HIV, pandemia COVID-19 va fi urmată de o explozie a numărului de cazuri noi HIV în România și de o agravare dramatică a situației persoanelor nou infectate cu HIV.

Romanian Angel Appeal și Observatorul Român de Sănătate publică astăzi primul studiu din România referitor la implicarea autorităților locale din București, Cluj, Sibiu și Timiș (orașele cu cel mai mare număr de cazuri) în problematica HIV/SIDA și trag un semnal de alarmă asupra urgenței alocării de fonduri pentru gestionarea situației. Studiul conține și un set de recomandări de acțiuni menite să răspundă într-un mod cuprinzător și coerent problemelor identificate.

Studiul poate fi accesat aici.

Situația este cu atât mai critică cu cât, în ultimii zece ani, sursa de finanțare aproape exclusivă pentru proiectele care au vizat prevenirea infecției cu HIV/SIDA în România era reprezentată de granturile externe oferite de Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA și Malariei (GFATM) și alți finanțatori internaționali. În acest moment există în implementare un ultim grant oferit de GFATM, care însă include un suport minim pentru serviciile de reducere a riscurilor adresate CDI, finanțarea acestei componente finalizându-se în decembrie 2020.

Observatorul Român de Sănătate a analizat creșterea numărului de noi cazuri HIV din perioada 2016-2020 și alocările bugetare de la nivelul județelor cu cel mai mare număr de cazuri HIV pentru perioada menționată.

Având în vedere lipsa finanțărilor locale pentru prevenirea infecției HIV și necesitatea implicării autorităților în serviciile de prevenire adresate grupurilor vulnerabile, au fost organizate mese rotunde în fiecare oraș vizat de studiu (București, Cluj Napoca, Sibiu, Timișoara). Scopul lor a fost de a trage un semnal de alarmă asupra situației în care ne aflăm și de a determina autoritățile locale să găsească soluții financiare la nivel local pentru aceste grupuri, astfel împiedicând răspândirea infecției HIV.

La aceste mese rotunde au fost prezenți reprezentanți ai primăriilor, consilieri locali, ai Direcțiilor de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul județelor, ai Direcțiilor de Asistență Socială de la nivelul municipiilor, ai Centrelor de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog de la nivel local, medici specialiști infecționiști și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, care lucrează cu grupurile vulnerabile.

Au fost trasate o serie de direcții esențiale pentru autorități, care ar trebui implementate cât mai repede la nivel local:

 • Testarea HIV este esențială pentru a determina dinamica infecțiilor la nivel local. În contextul epidemiologic actual, s-au efectuat cu 30% mai puține teste HIV la grupele de risc față de anul 2019, astfel că în prezent nu se cunoaște situația reală a răspândirii infecției[1].
 • Existența unui stigmat social cu privire la HIV și neîncrederea referitoare la păstrarea confidențialității datelor medicale sunt impedimente majore în prevenirea acestei infecții.
 • Sunt necesare campanii de comunicare pentru reducerea stigmei și încurajarea testării în rândul grupurilor vulnerabile (comunitățile LGBTQI+, consumatori de droguri, persoane implicate în sexul comercial).
 • Este absolut necesară introducerea educației sexuale în curricula școlară obligatorie și eliminarea stigmatului față de acest subiect. De asemenea, este important să se creeze campanii educaționale mai atractive și mai axate pe nevoile tinerilor.
 • Este absolut necesară introducerea de servicii de consiliere în fazele de pre-testare, post-testare și diagnostic în toate instituțiile care oferă acest tip de servicii.
 • Este important să se formeze la nivel local un grup de lucru comun între autoritățile locale și societatea civilă locală, care să realizeze un plan de acțiune pentru îmbunătățirea măsurilor de prevenire a transmiterii infecției HIV.

Despre campania de advocacy

Campania de advocacy a Proiectului #SOS_Project: Parteneriat pentru politici sustenabile în domeniul prevenirii HIV/SIDA, derulat de către Fundația Romanian Angel Appeal și partenerii săi, și-a propus să crească alocarea financiară  pentru programele de prevenire HIV/SIDA adresate cu precădere grupurilor vulnerabile.

Campania de advocacy s-a îndreptat către municipiile cu număr mare de noi cazuri HIV: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu în ultimii cinci ani.

Despre RAA

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) desfășoară activități caritabile în beneficiul copiilor și tinerilor cu nevoi, inclusiv a celor cu boli cronice, infecție cu HIV/SIDA etc. prin acordarea de ajutor medical, psihologic, social și material, precum și prin dezvoltarea de rețele, cursuri de instruire, cercetare, campanii și programe de advocacy, în colaborare cu autorități guvernamentale, companii, organizații neguvernamentale și persoane fizice.

Despre ORS

Observatorul Român de Sănătate este o organizație non-guvernamentală a cărei misiune este aceea de a contribui la îmbunătățirea serviciilor de sănătate din România și estul Europei. Observatorul desfășoară studii de cercetare privind activitatea acestor servicii, integrând evidențele disponibile privind teme de interes pentru a informa elaborarea unor politici de sănătate coerente și eficiente.

[1] CNLAS – Infecția HIV/SIDA în România – 31 decembrie 2020

[2] HIV/AIDS surveillance in Europe – ECDC, 2020

În 10 iunie a avut loc o masă rotundă la Timișoara, cu tema ”Prevenirea infecției HIV – o prioritate pentru autoritățile locale”

La discuție au participat reprezentanți ai Primăriei Municipiului Timișoara, ai Consiliului Local Timișoara, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, Direcția de Asistență Socială Timișoara, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului București – Sector 5, ai ONG-urilor active în problematica HIV/SIDA și medici infecționiști. 

În cadrul dezbaterilor pe baza studiului efectuat de Observatorul Român de Sănătate au fost evidențiate următoarele aspecte:

 • Testarea este esențială pentru a determina dinamica infecțiilor la nivel local. În contextul epidemiologic actual, capacitatea de testare a infecției HIV și monitorizarea pacienților cu HIV s-a redus cu aproximativ 50% față de anul precedent, astfel că în prezent nu se cunoaște situația reală a răspândirii infecției.
 • În anul 2020, 40% dintre cazurile noi de infecție HIV de la nivelul județului Timiș, care au fost depistate erau deja în fază avansată. Dintre acestea, un număr îngrijorător de mare a fost reprezentat de femeile testate pozitiv când au dat naștere. 
 • Sunt necesare atât campanii de comunicare pentru reducerea stigmei și încurajarea testării în rândul comunității LGBTQI+, cât și instruirea cadrelor medicale referitor la un dialog adecvat cu membrii acesteia.
 • Este important să se coaguleze inițiativele existente într-un grup de lucru comun, care să aibă eforturi coordonate spre educarea populației despre prevenirea infecției HIV.  

În 8 iunie a avut loc o masă rotundă la Cluj-Napoca, cu tema ”Prevenirea infecției HIV – o prioritate pentru autoritățile locale”

La discuție au participat reprezentanți ai Consiliului Local Cluj-Napoca, DirecțieiGenerale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, Agenției Naționale Antidrog prin CPECA Cluj, Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului București – Sector 5, ai ONG-urilor active în problematica HIV/SIDA și medici infecționiști. 

În cadrul dezbaterilor, pe baza studiului efectuat de Observatorul Român de Sănătate au fost evidențiate următoarele aspecte:

 • Este absolut necesară introducerea educației sexuale în curricula școlară obligatorie și eliminarea stigmatului față de acest subiect;
 • Continuarea activităților de educare și testare HIV din cadrul festivalurilor muzicale și culturale de la nivelul județului Cluj trebuie să rămână o prioritate;
 • În contextul epidemiologic actual, capacitatea de testare a infecției HIV și monitorizarea pacienților cu HIV a fost restrânsă, astfel că nu se cunoaște situația reală;
 • Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca a implementat un proces rapid în confirmarea și începerea tratamentului de la momentul diagnosticării infecției HIV;
 • S-a identificat nevoia unei strategii care să aibă în vedere grupurile vulnerabile la infecția HIV, în acest sens se dorește realizarea unei agende medicale, care să fie înaintată autorităților din Cluj-Napoca.

În 3 iunie a avut loc o masă rotundă la Sibiu, cu tema ”Prevenirea infecției HIV – o prioritate pentru autoritățile locale”. 

La discuție au participat reprezentanți ai Consiliului Local Sibiu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu, Agenției Naționale Antidrog prin CPECA Sibiu, Direcția de Asistență Socială Sibiu, ai ONG-urilor active în problematica HIV/SIDA și medici infecționiști. 

În cadrul dezbaterilor, pe baza studiului efectuat de Observatorul Român de Sănătate au fost evidențiate următoarele:

 • Existența unui stigmat social cu privire la HIV și neîncrederea referitoare la păstrarea confidențialității datelor medicale sunt impedimente majore în prevenirea acestei infecții.  
 • Cazurile noi de infecție HIV apar din ce în ce mai mult la persoanele tinere, de aceea este absolut necesară integrarea educației sexuale încă din ciclul gimnazial și crearea unor strategii de campanii educaționale mai atractive și mai axate pe nevoile tinerilor.
 • Deși numărul de cazuri de infecție HIV din Sibiu s-a dublat, încă nu există posibilitatea de evaluare la nivel local, ci pacienții sunt trimiși la centrul regional din Târgu-Mureș. Aceste costuri suplimentare ar putea fi evitate prin redirecționarea evaluărilor către laboratoarele private din Sibiu, care ar avea capacitatea de a face aceste analize.
 • La nivelul municipiului Sibiu au fost făcuți primii pași în a contribui la găsirea de soluții pentru prevenirea infecției HIV, Societatea Națională de Crucea Roșie Filiala Sibiu demarând un proiect în acest sens pentru anul 2021. 

În 27 mai a avut loc masa rotundă, cu tema ”Prevenirea infecției HIV – o prioritate pentru autoritățile locale”.

La discuție au participat reprezentanți ai Primăriei Municipiului București, Primăriei Sectorului 6, Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din fiecare sector, Agenției Naționale Antidrog, INBI Matei Balș și ai ONG-urilor active în problematica HIV/SIDA.Printre subiectele discutate și concluziile rezultate se numără:

 • Testarea HIV este esențială, în special în rândul grupurilor vulnerabile. Doar o parte mică a populațiilor la risc vin în clinici pentru a se testa sau pentru servicii de prevenire, iar în anul 2020 centrele regionale ale spitalelor au avut o activitate redusă. Este necesar un plan de acțiune concret care să includă proceduri de testare adaptate fiecărei categorii populaționale.
 • S-a propus o întâlnire între DGASPC-urile de la nivelul sectoarelor și personalul medical din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș pentru a avea o înțelegere comună a situației actuale și de a realiza un plan de acțiune comun pentru serviciile de prevenire HIV.
 • Este necesară o colaborare constantă între direcțiile de asistență socială de la nivelul Municipiului București, astfel încât să existe o strategie de lucru comună pe bolile cu transmitere sexuală.Primăria Municipiului București va constitui un grup de lucru pe tema problematicii HIV/SIDA, invitând atât instituțiile publice relevante, cât și reprezentanți ai societății civile. Scopul este definirea unui plan de acțiune pentru îmbunătățirea măsurilor de prevenție și susținerea persoanelor afectate de infecția HIV.

Infecția HIV constituie o problemă de sănătate publică în România încă din anii ʼ90, iar pandemia COVID-19 a accentuat situația deja precară a persoanelor vulnerabile față de infecția HIV.

Campania de advocacy a Proiectului #SOS_Project: Parteneriat pentru politici sustenabile în domeniul prevenirii HIV/SIDA, derulat de către Fundația Romanian Angel Appeal și partenerii săi și-a propus să îmbunătățească sustenabilitatea financiară și să crească eficiența programelor de prevenire HIV în România adresate grupurilor vulnerabile. Campania de advocacy s-a îndreptat către municipiile cu număr mare de noi cazuri HIV: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu.   

Organizațiile non-guvernamentale Fundația Romanian Angel Appeal, Observatorul Român de Sănătate, ARAS – Asociația Română Anti-SIDA, Asociația Sprijinirea Integrării Sociale (ASIS), Asociația eQuiVox, Asociația Identity.Education – Identitate.Educație, Asociația Sens Pozitiv, Asociația MozaiQ LGBT, Fundația PARADA, Asociația Studenților la Psihologie și Sociologie din Timișoara, Organizația Studenților Farmaciști Sibiu, Societatea Studenților Mediciniști Hipocrates Sibiu au semnat o scrisoare deschisă adresată primarilor și consilierilor locali din fiecare oraș, prin care le solicită acestora ca în anul 2021 să fie alocate fonduri dedicate serviciilor de prevenire HIV adresate grupurilor vulnerabile.

Din păcate accesul la servicii medicale și de prevenire este extrem de limitat pentru grupurile vulnerabile. În contextul proiectului, grupurile vulnerabile sunt constituite din persoane cu comportamente la risc (consumatorii de droguri injectabile, bărbați care fac sex cu bărbați, persoanele implicate în sexul comercial, persoanele transgender și persoanele încarcerate). 

În anul 2020 s-a înregistrat o scădere bruscă a numărului de noi cazuri HIV, sugerând o prăbușire a ratei de testare HIV în contextul pandemiei COVID-19[1]. Persoanele infectate HIV care nu sunt conștiente de acest lucru sunt la risc de a transmite infecția către alte persoane.

În lipsa unor măsuri urgente adresate grupurilor vulnerabile la infecția HIV, pandemia COVID-19 va fi urmată de o agravare dramatică a epidemiei HIV în România.

Numărul total de cazuri noi de infecție HIV, la nivel național, pentru perioada ian 2016 – dec 2020

În acest moment există în implementare un ultim grant oferit de Fondul Global, care însă nu mai include nici un fel de suport pentru serviciile de prevenire HIV adresate grupurilor vulnerabile. Finanțarea acestei componente s-a sfârșit în decembrie 2020. 

În ultimii zece ani, aceasta a fost sursa de finanțare aproape exclusivă pentru proiectele care au vizat prevenirea infecției HIV.

În aceste condiții, sarcina finanțării acestor programe revine autorităților din România. Autoritățile locale au prerogative în domeniul sănătății publice și, mai mult, au acces direct la informații cu privire la grupurile vulnerabile și pot lua măsuri adaptate situației din comunitate. 

În acest context, este necesar ca autoritățile locale să găsească soluții în a susține finanțarea programelor de prevenire HIV adresate grupurilor vulnerabile.

Serviciile de prevenire HIV pot să includă: 

 • programe de testare
 • programe specifice adresate grupurilor vulnerabile, precum oferirea gratuită de prezervative sau programe de harm-reduction (oferirea de echipamente sterile de injectare, testare pentru hepatite, referire către servicii specializate);
 • servicii de consiliere și informare.

Deși strategiile locale și județene menționează explicit nevoia de intervenție pentru grupurile vulnerabile la infecția HIV, bugetele pentru eventualele măsuri adresate acestor grupuri au întârziat.

În lipsa alocării fondurilor necesare pentru continuarea acțiunilor derulate până în prezent, România se va confrunta în următorii ani cu o explozie a numărului de cazuri noi HIV. 

[1] Evoluția infecției HIV/SIDA în România 31.12.2020 – http://www.cnlas.ro/images/doc/31122020_rom.pdf

Prin aceste scrisori organizațiile non-guvernamentale solicită acestora ca în anul 2021 să fie alocate fonduri dedicate serviciilor de prevenire HIV adresate grupurilor vulnerabile.

Scrisoare deschisă – Municipiul Bucuresti

Scrisoare deschisă – Municipiul Bucuresti_Sectorul 2

Scrisoare deschisă – Municipiul Bucuresti_Sectorul 6

Scrisoare deschisă – Municipiul Cluj-Napoca

Scrisoare deschisă – Municipiul Sibiu

Scrisoare deschisă – Municipiul Timisoara