Concepem, dezvoltăm și diseminăm rapoarte de cercetare originale asupra temelor de actualitate, folosind evidențele disponibile în experiența globală și punându-le în context.

Află mai multe despre cine suntemcum lucrămce lucrăm și ce impact am avut.