Contextul local

Cluj-Napoca este unul dintre cele mai importante centre universitare din țară. Peste 90.000 de studenți învață în cele șase universități ale municipiului[1], reprezentând astfel aproape o treime din totalul de 327.272 locuitori ai săi[2].

Mai mult decât atât, Cluj-Napoca este o locație importantă pentru festivaluri internaționale de mare anvergură, precum UNTOLD sau Electric Castle, acestea având un total de peste 600.000 de participanți în anul 2019, majoritatea dintre ei fiind tineri.

Conform studiului LEAP[3], 95% dintre adolescenți menționează că nu există educație sexuală în școli, una dintre metodele care ar putea contribui la prevenirea infecției HIV. 80% dintre aceștia, împreună cu 96% din tineri consideră că aceste ore de educație sexuală ar trebui să existe.

Consumatorii de droguri injectabile reprezintă o categorie vulnerabilă din punct de vedere al infecției HIV. Județul Cluj este încadrat de Agenția Națională Antidrog (ANA) în categoria zonelor cu risc mare din punct de vedere al consumului de droguri ilicite[4]. Conform ANA, traficul și consumul de droguri ca fenomen rămâne concentrat în Municipiul București și județele Cluj, Timiș și Arad.

În strategiile de dezvoltare ale municipiului și județului se regăsesc programe și campanii de prevenire a consumului de droguri adresate tinerilor, însă situația locală a consumatorilor de droguri injectabile este insuficient documentată. În lipsa unei mapări corecte a grupurilor vulnerabile din municipiul Cluj-Napoca, acțiunile de prevenire și informare vor fi inconsistente. 

Totodată, discriminarea frecventă a grupurilor vulnerabile nu îi va determina pe aceștia să își dezvăluie situația, astfel în rândul populației generale pot exista în continuare persoane cu comportamente la risc, ce nu au fost declarate.

Cluj-Napoca este un ecosistem cu experiență în facilitarea colaborării dintre autoritățile publice, societatea civilă și mediul ONG. Și în acest context, poate deveni un model pentru alte orașe în gestionarea problemei infecției HIV, prin susținerea participării active a organizațiilor deja implicate activ. 

Statistici locale cu privire la infecția HIV/SIDA

Situația infecției HIV s-a agravat în ultimii 5 ani în județul Cluj, care ocupă locul 5 în topul județelor cu cel mai mare număr de cazuri noi HIV.

În perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2021, în județul Cluj au fost înregistrate 96 cazuri noi5 de infecție HIV.

Scăderea bruscă a numărului de noi cazuri înregistrată la mijlocul anului 2020 a fost întâlnită la nivel național, sugerând o prăbușire a ratei de testare în întreaga țară, în contextul pandemiei COVID-19.

Creșterea numărului de cazuri noi de infecție, precum și a numărului de spitalizări pentru această arie patologică, reprezintă dovezile unei extinderi a bazinului de persoane infectate HIV la nivel local.

Acest fapt vulnerabilizează suplimentar grupurile aflate la risc pentru infecția HIV, crescându-le semnificativ șansele de a contracta infecția.

Referințe:

[1] http://www.uuc.ro/universitatile-clujene-incep-anul-universitar-2020-2021-ca-repere-academice-nationale-si-vectori-culturali-si-de-dezvoltare-socio-economica/ (accesat la 30.01.2021)

[2] Institutul Național de Statistică, 2020

[3] https://leapcluj.ro/wp-content/uploads/2020/10/LEAP-study-report.pdf

[4] Raport Național privind Situația Drogurilor 2019 – Agenția Națională Antidrog

[5] Evoluția infecției HIV/SIDA în România 31.12.2020 – http://www.cnlas.ro/images/doc/31122020_rom.pdf