Contextul local

Municipiul București constituie epicentrul epidemiei HIV din România, având un număr cumulat de cazuri noi pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2020 disproporționat de mare față de toate celelalte județe ale țării.

Autoritățile locale din municipiul București au capacitatea de a se implica în rezolvarea problemei HIV. Strategiile capitalei ar trebui să vizeze toate aspectele, de la campanii ample de educare și informare, la programe inovative de prevenție care să ajungă la cât mai multe persoane aparținând grupurilor vulnerabile.

Printre populațiile aflate la risc pentru infecția HIV se numără și consumatorii de droguri intravenoase.

Numărul total estimat de consumatori de droguri intravenoase la nivelul Municipiului București este de peste 10.000, acesta aflându-se în creștere la nivelul ultimilor 5 ani.


Sursa: Agenția Națională Antidrog


La nivelul Municipiului București, doar în anul 2018 au fost înregistrați 1.933 noi beneficiari la tratament de specialitate pentru afecțiuni cauzate de consumul de droguri intravenoase [1].

Conform rapoartelor Agenției Naționale Antidrog, dintre consumatorii de droguri de la nivelul Municipiului București aflați în programe de schimb de seringi, 18,8% sunt asistați la nivelul Sectorului 2.

De asemenea, dintre consumatorii de droguri intravenoase din Municipiul București diagnosticați cu infecție HIV, 50% dintre aceștia sunt asistați la nivelul Sectorului 2.

În București este cea mai critică situație din punct de vedere al infecției HIV, ceea ce face ca programele de prevenire, testare, informare regăsite în strategiile capitalei să fie absolut necesare și implementate cu regularitate. Astfel grupurile vulnerabile ar avea acces la serviciile de bază și s-ar putea realiza o mapare corectă a acestora.

Totodată, discriminarea frecventă a grupurilor vulnerabile nu îi determină pe aceștia să își dezvăluie situația și astfel în rândul populației generale pot exista și persoane cu comportamente la risc, ce nu au fost declarate.

La nivelul orașului există numeroase resurse ale societății civile, care poate colabora cu autoritățile publice și care se poate implica activ în lupta împotriva infecției HIV.

Situația HIV la nivelul Municipiului București

Municipiul București se confruntă cu cea mai mare rată a infecției HIV de la nivelul întregii țări.

În ultimii 4 ani au fost diagnosticate 1.148 de cazuri noi HIV [2], numărul de infecții noi se află pe un trend ascendent.

În contextul pandemiei și a faptului că a fost înrolat ca spital de fază I pentru gestionarea COVID-19, Institutul Național de Boli Infecțioase “Matei Balș” – cel mai important centru pentru pacienții HIV din întreaga țară – și-a redus numărul de spitalizări cu 88% în perioada Martie-August 2020.


În lipsa unor măsuri urgente adresate grupurilor vulnerabile la infecția HIV, pandemia COVID-19 va fi urmată de o agravare dramatică a epidemiei HIV.

Referințe:

[1] Agenția Națională Antidrog

[2] Evoluția infecției HIV/SIDA în România 31.12.2020 – http://www.cnlas.ro/images/doc/31122020_rom.pdf