Pentru o minte informată într-un corp sănătos

Este legală publicitatea făcută campaniei de vaccinare?

Da, publicitatea destinată publicului larg pentru campania de vaccinare împotriva COVID 19 respectă normele legale.

Campaniile de vaccinare, care sunt considerate campanii de informare și educare, sunt exceptate de la regulile aplicate medicamentelor eliberate prin prescripție medicală.

Această afirmație este susținută de 3 acte legislative:

  • Directiva 2001/83/CE menționează că interzicerea publicității destinate publicului larg, având ca obiect anumite medicamente, nu se aplică campaniilor de vaccinare efectuate de către societățile din domeniu și aprobate de autoritățile competente ale statelor membre.
  • Legea 95/2006 transpune directiva europeană, precizând că publicitatea către publicul larg pentru campaniile de vaccinare nu este interzisă.
  • Normele pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman au fost redactate cu respectarea directivei și legii menționate mai sus și precizează că publicitatea destinată publicului larg pentru campaniile de vaccinare nu este interzisă.


Surse:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71139

https://lege5.ro/Gratuit/gu4dqojqhe/normele-pentru-evaluarea-si-avizarea-publicitatii-la-medicamentele-de-uz-uman-din-23022015

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02001L0083-20121116&from=RO

un proiect realizat de
 
cu sprijinul
încurajat de