REFORMA ÎNGRIJIRILOR ÎN SISTEM AMBULATORIU pentru pacienții cu tuberculoză din România

Modelele moderne și dovezile științifice apărute în ultimul deceniu demonstrează superioritatea tratării pacienților cu tuberculoză (TB) în regim ambulatoriu în termeni de cost-beneficiu atât pentru pacienți, cât și pentru societate1. Tratamentul tuberculozei în regim ambulatoriu are numeroase avantaje față de modelul spitalicesc:

➢ Avantaje pentru pacient: rezultate la fel de bune ca în spital, risc scăzut de contractare a unor infecții intraspitalicești, posibilitate de reinserție socio-profesională mai rapidă, drepturile pacientului mai bine urmărite.
➢ Avantaje pentru personalul medical: riscul de transmitere al tuberculozei de la pacienți la personalul medical scade, posibilitatea de prioritizare a internărilor în funcție de urgența reală a cazurilor, rezultate la fel de bune ca în regim de spitalizare continuă.
➢ Avantaje pentru societate: costurile cu îngrijirea spitalicească scad, beneficiile aduse de reinserția socio-profesională mai rapidă cresc.

În ultimii ani, modelul îngrijirilor în ambulatoriu a început să fie promovat și în România, prin includerea unor articole specifice în Legea 302/2018, cunoscută sub numele de „legea tuberculozei” dar căreia îi lipsesc încă normele de aplicare, dar și prin inițierea în anul 2020 a unui Proiect-Pilot de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză, care se desfășoară deocamdată în municipiul București.

Mai multe informații pot fi regăsite în raportul complet realizat de Observatorul Român de Sănătate.