IMPLICAREA AUTORITĂȚILOR LOCALE ÎN FURNIZAREA DE SERVICII SOCIALE DE PREVENIRE ÎN ARIA HIV/SIDA

Cu toate că infecția HIV este o problemă de actualitate cu care România se confruntă de peste 30 de ani, iar autoritățile locale au un rol important în sănătatea comunității pe care o deservesc, problema HIV/SIDA nu este abordată de administrațiile locale într-un mod proporțional cu gravitatea ei. Realitatea actuală reflectă mai degrabă o abordare sporadică și lipsită de viziune pe termen lung, periclitând semnificativ șansele de oprire a epidemiei HIV în țara noastră.

Strategiile județene și ale orașelor, documente oficiale care schițează direcția de dezvoltare și abordare a problemelor de la nivel local, se rezumă în cea mai mare parte doar la a menționa situația persoanelor cu HIV/SIDA încadrate în grad de handicap sau oferirea alocației de hrană pentru aceste persoane. Foarte îngrijorător este faptul că din majoritatea strategiilor autorităților locale lipsesc cu desăvârșire acțiuni de prevenire pentru grupurile vulnerabile infecției HIV. Acest fapt se reflectă și în alocările bugetare realizate de către acestea. Finanțarea la nivel local a unor acțiuni specifice destinate ariei patologice HIV/SIDA a fost omisă aproape complet, cu puține excepții la nivelul Municipiului București.

Sectorul neguvernamental din România este însă unul activ implicat în problema infecției HIV. În țara noastră există organizații neguvernamentale cu experiență vastă în lupta împotriva HIV/SIDA. Serviciile oferite de acestea pun beneficiarul în centru, acordând sprijin bazat pe încredere și respect. În plus, aceste organizații au potențialul de a realiza transfer de cunoștințe atât către alte ONG-uri, cât și către serviciile de asistență socială ale autorităților locale. Aceste organizații au însă nevoie de un sprijin financiar predictibil pentru a-și putea îndeplini misiunea. Fără implicarea autorităților locale, experiența acumulată și progresele realizate de aceste organizații în aria HIV/SIDA în ultimii 10 ani riscă să se piardă.

Autoritățile locale, împreună cu organizațiile neguvernamentale, pot desfășura în colaborare activități pentru monitorizarea și limitarea răspândirii infecției HIV. În Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială, s-a realizat alocarea de fonduri în baza Legii nr. 350/2005 pentru inițiative și acțiuni în domeniul asistenței sociale, implementate de către organizații neguvernamentale. În baza ghidului de finanțare aprobat în anul 2018 pot fi sprijinite activități precum: (1) campanii de informare și educare a tinerilor privind planificarea familială și modalitățile de transmitere a infecțiilor cu transmitere sexuală, (2) campanii de educare și informare a populației cu privire la riscul de îmbolnăvire precum și măsurile de prevenire și combatere a infecției HIV/ SIDA sau (3) efectuarea de studii, cercetări, prognoze în domeniul social, precum și organizarea de evenimente de diseminare a informațiilor către publicul țintă. Acest model de finanțare poate fi ușor replicat la nivelul administrațiilor locale din întreaga țară, alături de dezvoltarea unor alte mecanisme financiare predictibile prin care să fie acoperite nevoile locale.

Mai multe informații pot fi regăsite în raportul complet realizat de Observatorul Român de Sănătate.