06 Decembrie 2013

Raportul „Introducerea pachetului de servicii medicale debază în România: cât de noi sunt hainele împăratului?” rezumă principalele elemente ale proiectului de lege aflat în dezbatere și discută aspectele esențiale care trebuie avute in vedere în continuare pentru definirea unui pachet de bază comprehensiv și accesibil.

Faptul că volumul de servicii medicale și traseele clinice pe care le urmează pacienții vor fi, cel puțin aparent, mai ferm reglementate, reprezintă oportunități pentru monitorizare și optimizare. Rămâne de văzut în ce masură furnizorii de servicii medicale vor fi sprijiniți concret pentru a implementa pachetul și cum vor fi corectate dezechilibrele care vor apărea.