Decalog pentru sănătate mai bună în România

Ca urmare a actualei crize de sănătate publicăa devenit și mai evidentă nevoia unei remodelări a sistemului medical românesc. Semnatarii acestui apel cunosc bine sistemul medical și nevoile lui și solicitătuturoractorilor politici din România, precum și autorităților guvernamentale, să inițieze de urgență, până la finalul anului 2021, următoarele măsuri care vor aduce îmbunătățiri concrete în viața pacienților, a medicilor și a tuturor beneficiarilor sistemului medical din România.